Resina natural obtinguda de l’arbre Acàcia Senegal i altres espècies relacionades, d’origen a la sabana de Sahel Africà. La goma obtinguda es cull normalment entre els mesos de novembre i abril, proporcionant uns ingressos necessaris als habitants de les aldees, per la seva continuïtat i millora de la producció a la goma aràbiga.

APLICACIONS HABITUALS:

  • Emulsionants.
  • Estabilizador emulsions.
  • Adhesiu i aglutinant.
  • Belles Arts.
  • Diversos usos tècnics.