La Goma Dammar, o Goma Damar, s’obté de la família d’arbres Dipterocarpaceae a l’Índia i Àsia Oriental. Es recull la resina directament dels arbres o directament solidificada.

Indicada per a usos tècnics o belles arts.