La Goma Laca ABTN és el material purificat obtingut de la secreció resinosa de l’insecte Laccifer.

Insoluble en aigua, de solubilitat lenta en alcohol i lleugerament soluble en acetona i èter.