La Goma Xantana s’obté per la fermentació de carbohidrats i d’alt pes molecular.

Soluble en aigua freda o calenta.

Indicada per a ús alimentari, cosmètic o tècnic.